Prioriteiten en behoeften


Vanbinnen zit je in een emotionele draaikolk. Er zijn zoveel emoties die op je afkomen, dat je geen idee hebt hoe je die moet plaatsen en aan welke je eerst kan werken. Alles lijkt zo belangrijk, zo verschillend en zo moeilijk dat je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Eruit raken wordt dan een kwestie van prioriteiten.

Maar hoe bepaal je wat belangrijker is om je leven terug op het juiste spoor te zetten? Want naast de emotionele turbulentie ben je ook nog op zoek naar een andere job, een huis, een bepaalde situatie die nog opgeklaard moet worden, en nog zo veel meer. Alles komt ineens op je af. En dan wat? Prioriteiten stellen kan je aan de hand van de piramide van Maslow. Hij bepaalde welke behoeftes eerst ingelost moeten worden voordat je naar een ander niveau kon. Anders gezegd; als het lagere niveau niet aanwezig is, heeft het geen zin om problemen aan te pakken die op een hoger niveau liggen.

Als basis zijn er de lichamelijke behoeften zoals slaap, voedsel, drinken, toiletbezoek, seks, sport en comfort. Daarna komt de behoefte aan veiligheid en zekerheid, al dan niet in een georganiseerde kleine of grote groep. Huisvesting, werk en relaties zijn hiervan voorbeelden. Wanneer die behoeftes ingevuld zijn, zoeken we naar samenhorigheid, vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.

Hogerop staat dan de behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen. En als laatste komt de zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, of de behoefte om je persoonlijkheid en je mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en waarde te geven. Hierbij is het sociale milieu heel erg belangrijk.

Samen met het idee om problemen vanop afstand te bekijken en zo een overzicht te bewaren, kan dit een ideale manier zijn om je problemen één voor één aan te pakken, volgens prioriteit en volgens behoefte. De piramide bepaalt wat eerst noodzakelijk is voor een emotioneel evenwicht, en door afstand te houden kan je overzichtelijk zien wat effectief aangepakt moet worden. Dus plaats je even weg van je problemen, bepaal ze, geef ze een naam en schrijf de actie op die noodzakelijk is om die adequaat te verwijderen. En daarna zie je waar die in de piramide passen. Opgelost, in alle rust, puur rationeel. Kan ook ...

zin in gezonde chocolade of snacks

sla je voorraad op bij Vandeca