Kijk in jezelf


Het is een zuiver goed, een duidelijk gevoel. Herkenbaar en tegelijk zo vreemd, alsof de eerste sneeuwval die je doet herinneren aan een zeldzaam gebeuren, maar toch zo onverwacht neervalt. Zo zuiver, zo eenzaam, zo verwacht. Niks bereidt je voor, als een oorkonde van zwangerschap, de eerste geruchten van een groeiende buik. Een zwellend gevoel, een stampende ondertoon, een groei van verlangen naar meer. Niks eerder, niks voorspellend. En toch gekend en bemind, verschopt en eenzaam. Puur en schadelijk

Wanneer je geen uitweg ziet
zie je enkel jezelf
in de ander

Puur en schadelijk, alsof het je neerbuigend doet realiseren waar je echt voor staat. Die vooroordelen en dilemma’s die voortdurend voor je ogen flitsen wanneer je overloopt waar je wilde raken. Wie je wilde zijn. En dat is een zuiver goed, een duidelijk gevoel. Een interne strijd om tegelijk waarden en aanvallen te plaatsen, er een antwoord op te kunnen vinden. Allemaal alleen, want deze emotionele tweesprong, waarbij je als uniek persoon zoekt naar jezelf en tegelijk je plaats zoekt ten opzichte van anderen die je nauw aan het hart liggen, creëert enkel dubbelzinnige en wazige beelden omdat het zicht belemmerd wordt door visies van anderen.

Wanneer je geen uitweg ziet
kijk je het best niet naar anderen.

Kijk in jezelf, naar jezelf, met jezelf. En leer ervan. Want kopiëren is niet hoe je tot jezelf raakt. Wreken is geen soelaas, maar je verliest jezelf in de wazigheid van verlangens en ideeën van anderen, terwijl je jezelf achteruit duwt. Ga vooruit. Kies jezelf.

zin in gezonde chocolade of snacks

sla je voorraad op bij Vandeca