Disclaimer

Door deze website www.lichaamengeest.be te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Laatst aangepast op 06.02.2018.

Gebruik van de website www.lichaamengeest.be
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Lichaam en Geest zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Lichaam en Geest garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Lichaam en Geest wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Lichaam en Geest wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie (zoals bvb en niet limitatief andere openingsuren of andere prijzen) uitdrukkelijk van de hand. De eigenaars die via het aanmeldformulier op deze site hun gegevens hebben doorgestuurd, zijn zelf verantwoordelijk voor de accuraatheid hiervan. Op elke detailpagina van een faciliteit staat in het groen de datum van laatste aanpassing. Lichaam en Geest raadt elke bezoeker aan om de faciliteit rechtstreeks te contacteren alvorens een reservatie of aankoop te doen.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Lichaam en Geest staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Lichaam en Geest niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) berusten bij Lichaam en Geest, tenzij deze door derden werden aangereikt om te gebruiken voor hun promotie. In dat laatste geval dient u zich rechtstreeks te wenden tot die derde betreffende diens intellectuele eigendomsrechten en andere rechten. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lichaam en Geest. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Cookies
Op www.lichaamengeest.be wordt gebruik gemaakt van third party cookies: enkel Facebook (like button links onderaan) en Google Analytics (statistieken). Op geen enkele manier wordt de herkomst of surfgedrag van de bezoeker door Lichaam en Geest bijgehouden, noch worden cookies gedropt om data van de bezoeker te traceren.

Wijzigingen
Lichaam en Geest heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen.