Innerlijke kracht

Je leven bestaat uit een grote zoektocht. Voornamelijk naar geluk, wat zich vertaalt in een leuke job, fijne vrienden, rustige leefomgeving of een gezellig huis. Maar vaak zoek je de oplossingen voor deze verlangens buiten jezelf. Je staat er nauwelijks bij stil dat wat je nodig hebt om een gelukkig leven te leiden, voor een groot deel in jezelf te vinden is. Er zit een grote kracht in je waarop je kunt steunen om als mens te groeien. Je innerlijke kracht, leer ze ontdekken.


Alles
bewust zijn
hier en nu
realiseer geluk
loslaten
glimlach
drijfveren
sterktes
gevolgen
slachtoffer
zwaktes
verandering
geduld
vastberadenheid
samen
evenwicht
meditatie
bewust zijn
Het leven zit vol uitnodigingen om te groeien. Zet al je zintuigen in om je eigen gedrag en dat van anderen te gaan observeren. Zo leer je patronen herkennen, in jezelf en in anderen. Je leert door te kijken, door te luisteren naar anderen, door jezelf in de gaten te houden in verschillende omstandigheden, door anderen die sterk zijn in iets waarin jij zelf ook sterk in wilt worden, gade te slaan en door hun manier van zijn en van doen in je op te nemen. Je zintuigen werken niet alleen aan de buitenkant, ook aan de binnenkant. Want wanneer je aan iets denkt, dan heb je daar een innerlijke voorstelling bij: een beeld, geluiden, geuren, smaken, woorden of gevoelens. Die innerlijke voorstellingen kan je veranderen, zodat ze je een beter gevoel geven. Dit is een krachtig werktuig dat je in je groeiproces kan inzetten.
hier en nu
Aanwezig zijn, in plaats van stil te staan bij het verleden of te anticiperen op de toekomst, stelt je in staat om dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Het leven in het hier en nu wordt wetenschappelijk in verband gebracht met meer emotionele stabiliteit, minder stress en minder angst. Aanvaard je realiteit en verander beetje bij beetje de dingen die nu al kunnen.
realiseer geluk
Leren hoe je een negatieve reactie omzet in een positieve, vereist inspanning. Maar het doel is niet om je te ontdoen van een emotie of er boven te staan, maar om over te gaan tot actie, zodra een negatieve emotie wordt gevoeld. Het resultaat hiervan is dat jij de manager bent van je emoties. Misgun ook anderen hun succes niet. Vier en waardeer het succes van anderen en weet dat dit succes alleen maar komt door hard te werken en toewijding. Wees zelf ook bereid om op dezelfde manier toe werken naar je eigen succes.
loslaten
Een leven vrij van obstakels of tegenslagen hebben we niet. Een levenshouding waarbij je ervan uitgaat dat je dit recht wel hebt, maakt het veel moeilijker om te gaan met onverwachte en ongewenste uitdagingen. Mentaal sterke mensen beseffen dat al hun plannen en zelfs het leven zelf, op elk moment kan worden ontspoord. Zij verspillen hun energie niet met het gevoel onrecht aangedaan te worden door het leven, wanneer de dingen niet helemaal gaan als verwacht. Blijft dus niet hangen in het verleden, maar durf je verleden onder ogen te zien en richt je vooral op wat je ervan geleerd hebt. Erken je talenten en kwaliteiten de je ontwikkeld hebt dankzij je verleden en heb vertrouwen in de toekomst.
glimlach
Een glimlach is gunstig voor de gezondheid. Het verlaagt de stresshormonen en de bloeddruk. Verrassend genoeg stimuleert glimlachen de feel-good gebieden van de hersenen meer dan chocolade en geld en stuurt het emotionele welzijnssignalen naar onze hersenen.
drijfveren
Door je drijfveren te kennen verbetert je concentratie, lever je meer inspanning en je beste werkprestatie af. Weten waarin je je energie steekt, en die ook nuttig en efficiënt gebruiken, zorgt voor een heldere manier van werken.
sterktes
Ken je sterke punten, zo weet je waar je in uitblinkt en bij welke situaties je alles onder controle hebt. Want elke mens zit vol capaciteiten en heeft er een unieke verzameling van. We worden getrokken naar activiteiten die aansluiten bij onze capaciteiten, rekening houdend met onze eigenheid. Ons potentieel wijst ons de weg in het leven, als wij er naar luisteren. Hoe beter je jouw potentieel leert kennen, hoe meer je jouw leven daarop kunt afstemmen. Je zal er niet alleen zelf gelukkiger van worden, maar ook anderen inspireren en aansteken om hetzelfde te doen.
gevolgen
Weet en aanvaard welke de gevolgen zijn bij het niet of te laat ondernemen van actie. Het zal je een impuls geven om onmiddellijk op te treden. Het leert je ook beter overzicht te houden over de voor- en nadelen van die actie.
slachtoffer
Voel je geen slachtoffer van bepaalde omstandigheden. Neem je verantwoordelijkheid, stel doelen die binnen je eigen invloed liggen en durf onder ogen te zien dat het leven niet persé altijd makkelijk of eerlijk is. Op het moment dat je verantwoordelijkheid neemt voor wat jij voelt, sta je in je kracht en is verandering mogelijk.
zwaktes
Ken je minder sterke punten, zowel op fysiek, mentaal als emotioneel gebied. Zo leer je situaties herkennen waar je meer aandacht aan moet besteden en leer je met behulp van anderen om je vaardigheden te verbeteren.
verandering
Wees niet bang voor verandering. Verwelkom positieve veranderingen en wees flexibel, begrijp dat verandering nu eenmaal onvermijdelijk is. Zie mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en pas je aan. Kijk naar de best-case-scenario's in plaats van naar de worst-case-scenario's. Verandering vraagt ook om keuzes, voortdurend. Wijze keuzes houden rekening met wat we echt willen, met onze beperkingen, met de realiteit, met de mensen om ons heen waarmee we rekening dienen te houden, met verschillende omgevingsfactoren.
geduld
Verwacht niet onmiddellijk resultaat. Natuurlijk wil iedereen onmiddellijke behoeftebevrediging en als dat niet snel komt, haken veel mensen al gauw af. Heb geduld en geef je inspanningen de tijd om te groeien en tot bloei te komen. Planten groeien nu eenmaal niet door aan blaadjes te trekken, maar door de wortels water te geven. De natuur haast zich niet en toch wordt alles volbracht.
vastberadenheid
Hoe beter je jouw potentieel gaat gebruiken in je leven, hoe meer zin je krijgt om door te gaan. Jouw vastberadenheid groeit. Vastberadenheid komt van binnenuit. Het is jouw innerlijke motivatie die maakt dat je doorgaat en dat je blijft stappen zetten, ook in moeilijke omstandigheden.
samen
Het zit in onze natuur om ons met andere mensen in relatie te zetten. Elke mens heeft behoefte aan ontmoeting met anderen waar hij begrip vindt, herkenning, connectie, steun, liefde, aandacht, bevestiging, aanmoediging… Zoek gelijkgestemde mensen op die je een emotionele meerwaarde geven in het leven en waarbij je je innerlijke kracht voelt opborrelen.
evenwicht
Jezelf ontplooien gebeurt temidden van het spanningsveld met anderen, met allerlei situaties. Anderen willen ook groeien. Vind een goede balans tussen jezelf zijn en je aanpassen aan anderen. Hoe beter die balans in evenwicht is, hoe gelukkiger je zal zijn.
meditatie
Meditatie helpt je focus, helderheid, kalmte en je geluk te verbeteren. Delen van de hersenen die in verband staan met mededogen en zelfbewustzijn groeien, en delen die in verband staan met stress krimpen.
lees meer over meditatie
affirmatie
Een affirmatie is een positieve tegenhanger van het negatieve beeld dat je van jezelf hebt. Door herhaling van die zin, kan je je onderbewustzijn zodanig programmeren dat die het als waarheid zal aannemen. En je er dan ook zo naar zal handelen.
ontdek affirmaties

zin in gezonde chocolade of snacks

sla je voorraad op bij Vandeca