Betekenis van dromen

Hieronder vind je een alfabetisch overzicht van de betekenissen van dromen. Om de betekenis gericht te zoeken, klik hieronder op de beginletter van het onderwerp, het gevoel dat je had, een beschrijving van de omgeving of iets wat je opviel in je droom.

Een droom is de verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die je ervaart terwijl je slaapt. Dromen vertellen over je voorbije dag, je gemoedstoestand, of willen je voorbereiden op foute beslissingen of vervelende situaties. Een droom is een film van je eigen gedachten. Je bent de hele dag door aan allerlei zaken aan het denken en dat gaat ook 's nachts door tijdens je slaap. Alleen is de vorm van dit gedachtenproces 's nachts anders dan overdag.

soorten dromen
Dromen kunnen verschillende betekenissen hebben. Naast de diepgaande symboliek van de onderwerpen (uitgelegd hieronder), zijn er zeven categorieën die je op weg helpen om meer inzicht in die wondere wereld te krijgen.
nachtmerries
Nachtmerries leggen je diepste angsten bloot. Alles waarvoor je in het dagelijks leven op de vlucht bent, komt nu tot leven. Iets is nog onopgelost en schreeuwt om verlossing. Nachtmerries houden je alert, zowel in negatieve als in positieve zin.
dagverwerker
Dagverwerkers hebben meestal betrekking op dingen die je de afgelopen dagen hebt meegemaakt, maar nog niet bewust hebt verwerkt. Dit zijn meestal alledaagse situaties die gepaard gaan met weinig symboliek.
lucide
In lucide dromen ben je jezelf bewust dat je droomt. Je hebt daarmee een zekere controle over je droom. Met lucide dromen kun je jezelf oefenen om meer grip op je leven te krijgen. Die controle reikt zo ver als je bewustzijn toelaat.
helderziende
Helderziende dromen gunnen je een blik op verleden, heden en toekomst. Mensen kunnen contact maken met het bovennatuurlijke door buitenzintuiglijke ervaringen of telepathie. Deze dromen geven vaak inzicht in oorzaak en gevolg en dit over langere termijn en vaak grotere zaken dan het ego.
waarschuwing
Waarschuwingsdromen willen je ergens voor waarschuwen. Meestal betreft dit iets wat je in het verleden hebt gedaan en waarvan je de uitkomst nu helder gaat zien. Kom terug op een bepaalde keuze die je hebt gemaakt, of misschien wordt het je helder waarom bepaalde situaties zo vaak foutlopen.
verwerking
Verwerkingsdromen gaan dieper dan de waarschuwingsdromen en hebben betrekking op diepgaandere thema's in ons leven waar we nog mee worstelen. Dieperliggende patronen kunnen aan de oppervlakte komen. Deze dromen gaan vaak gepaard met de nodige symboliek.
groot
Grote dromen strekken zich uit over langere periodes en hebben te maken met de rode draad in je leven. Deze dromen komen op wanneer je je in een periode van verwarring, crisis en desoriëntatie bevindt en laten je haarscherp zien waar je blokkades liggen en wat je nog hebt te verwerken.

Een droom zit meestal vol met fantasierijke beelden die door onze hersenen worden gemaakt. De beelden die wij zien tijdens onze droom zien er voor ons heel echt uit. De meeste dromen hebben wij in de REM fase van onze slaap. Tijdens deze fase worden er een aantal zogeheten neurotransmitters in onze hersenen onderdrukt. Het is dus zo dat niet ons hele brein wakker is tijdens deze REM fase, maar slechts een deel daarvan. De rest van onze hersenen blijft slapen. Het gevolg hiervan is dat wij niet of nauwelijks bewegen tijdens deze fase van onze slaap. Dus wij doen lichamelijk niet echt mee met wat we op dat moment in onze droom beleven.

De REM fase van onze slaap wordt naar mate de nacht vordert steeds langer en dus worden onze dromen in de loop van de nacht ook steeds langer. Aan het einde van de nacht kan een droom wel vijftien minuten of langer duren. Niet de dromen zelf, maar de REM fase lijkt een functie te hebben. Wanneer je een week lang geen REM slaap zou hebben dan zou je moe zijn, makkelijk prikkelbaar, zou je moeite hebben met het opnemen van nieuwe informatie en sommige mensen zouden zelfs gaan hallucineren. Het lijkt erop dat REM slaap een noodzakelijke functie van onze hersenen is. Dromen zijn dat niet. De functie van REM slaap is vermoedelijk het op een zo goede manier inpassen van nieuwe informatie in de hersenen en de ontwikkeling van de hersenen in het algemeen.

Waarom vergeten we dan onze dromen? Volgens wetenschappers zou dit komen omdat onze dromen uniek zijn en de mens onthoudt dingen door middel van herhaling. Vaak gaan dromen heel snel, zijn ze vaag en heb je ze maar één keer. De kans dat je ze onthoudt, wordt zo dus heel klein. Wanneer je graag je dromen wilt onthouden dan zijn de eerste 90 minuten nadat je wakker bent geworden van belang. Blijf direct nadat je wakker wordt nog even in je bed liggen en schrijf dan direct op wat je herinnert. Het is namelijk vaak dat wanneer je opstaat, gaat douchen en ontbijten dat hierna je dromen zijn verdwenen uit je geheugen. Sommige mensen leggen daarom pen en papier naast hun bed.


Dromen in verschillende religies


Jodendom
 

Joden zien dromen als een blik op de spirituele wereld, vol van betekenis, als boodschappers van belangrijke informatie.
 

Boeddhisme
 

In het Boeddhisme wordt een droom als activiteiten van de geest beschreven en dus eigenlijk niet belangrijk. De geest speelt met ideeën die ze dan in dromen haar eigen leven laat leiden. Wel belangrijk zijn de profetische dromen, want die geven een inzicht voor de toekomst. In het Boeddhisme worden dromen gevormd door biologische processen of bovennatuurlijke invloeden, en verwerken die ervaringen of formuleren ze een profetie.
 

Christendom
 

Christenen hebben dromen anders onderverdeeld: profetisch of waarschuwend en dromen met foute richtlijnen. De Bijbel staat vol van beschrijvingen van profetische dromen die een richting aangaven voor de dromer om zo de wil van God uit te voeren.
 

Hindoeïsme
 

Hier is het de godheid Brahm die dromen veroorzaakt, en daarom worden dromen in het Hindoeïsme als werkelijkheid beschouwd.
 

Islam
 

Dromen worden in de Islam aanzien als onderdeel van het profeetschap. Ze komen voort vanuit Allah (Rahmaani) of vanuit de ervaringen van de dromer zelf (Nafsaani)
 

Of om het in de woorden van Rob Van de Zande te beschrijven:

Zowel droom als daad
In dromen bedekken bloesems je gezicht
En als ik ontwaak zie ik hetzelfde beeld,
Alsof iemand je aanschijn heeft gepenseeld
Zodra dageraad terug de kamer oplicht.

Vergeef me dat ik het niet beter beschrijf,
Dat mijn geest onder een armoede lijdt
En niet huizen kan in meer wijsheid,
En zo onkunde ziet als zijn enige verblijf.

Doch hoe kan ik werkelijkheid scheiden
Als dromen me evenzeer verblijden?
Hoe onderscheid ik dag van droom?

Want de bloesems sieren je aangezicht,
Hoe ver het ook van het mijne ligt,
Zowel droom als daad heeft hetzelfde aroom.


© 2022 | Het is uitdrukkelijk verboden om de inhoud van deze dromenpagina geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te bewerken, op te slaan of te verspreiden voor persoonlijke en/of commerciële doeleinden zonder vooraf verkregen schriftelijke en expliciete toestemming van Yvonne Pecht.