horoscoop - planeten

Elke persoon bestaat uit een emotioneel deel en het lichaam errond. Maar veel van wat we zijn wordt geleid door het universum, al bepaald vanaf onze geboorte. Hoe je karakter eigenschappen zich zullen vormen en hoe je liefde zal ervaren, hoe je gemotiveerd kan worden en welke je persoonlijkheidstype is. Een geheel van delen, bepaald door je sterrenbeeld, ascendant en geboortegetal.

Een sterrenbeeld geeft je aan de hand van de stand van de sterren en planeten op je geboortedag mee hoe je in elkaar zit. De planeten zijn de drijfveren en staan voor levensenergieën. De dierenriemtekens of sterrenbeelden laten zien hoe de planeetenergie tot uitdrukking worden gebracht.

alle
zon
maan
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
zon
ego - leeuw

De Zon geeft in onze horoscoop de basis van onze persoonlijkheid weer. Ze vertelt ons iets over onze gedragspatronen en over het soort activiteiten waar onze interesse naar uitgaat. Het teken van de dierenriem dat de Zon bij de geboorte bezet hield beschrijft deze basiskenmerken.
 
Deze kenmerken kunnen ook moeilijk zijn: het zijn dan verwijzingen naar gebieden in onze persoonlijkheid die aandacht en werk vragen.
 
Gunstige aspecten van andere planeten met de Zon zijn een sterke aanwijzing dat zelfstandigheid, zelfvertrouwen en de mogelijkheid om zich te handhaven, ook bij tegenwicht van anderen, ontwikkeld kunnen worden. Dergelijke goede aspecten verwijzen vaak ook naar een blakende gezondheid en energie.
 
Lastige aspecten met de Zon geven meestal aan dat er psychologische problemen kunnen (gaan) optreden, die een diepgaand effect op ons kunnen uitoefenen. Mensen blijken echter vaak juist door deze moeilijke aspecten gestimuleerd te worden.
maan
emoties - kreeft

De Maan symboliseert het onbewuste, de fundamentele gevoelens en gedragingen, het zogenaamde basisgevoel. Daarnaast staat de Maan ook voor creativiteit en vruchtbaarheid. De positie van de Maan vertelt veel over de houding die men heeft tegenover het eigen gezin en zijn eigen jeugd. Het geeft weer hoe men met zijn emoties omgaat en op welke manier men deze uit. De Maan geeft tevens aan op welke wijze men op anderen overkomt.
 
Staat de Maan in een teken waarin zij gunstig beïnvloed wordt dan zal men over het algemeen gevoelig zijn voor de emoties van anderen. Men uit zijn eigen emoties nu ook gemakkelijker. Daarnaast is men zich er over het algemeen sterk van bewust dat men een plaats heeft in het grotere geheel. Men komt goed op anderen over. Tevens worden de ervaringen die men heeft ten volle benut.
 
Een ongunstige positie van de Maan kan tot gevolg hebben dat het "basisgevoel" niet goed is. Men kan het idee hebben dat men beperkt wordt door zijn verleden en dat men zijn plaats in het grotere geheel verloren heeft. Men is dan vaak eenzaam en kan zich moeilijk uiten. Verschillen het Maanteken en het Zonneteken sterk van elkaar, dan kan dit problemen opleveren. De bewuste persoonlijkheid verschilt dan sterk van de (onbewuste) gevoelens en het zal dan zeer moeilijk zijn om innerlijke rust en vrede te bereiken. Bij alles wat men doet zal men het verschil ervaren tussen hetgeen wat men moet doen en hetgeen wat men wil doen.
Mercurius
communicatie - tweeling

Mercurius is een bijzondere planeet: het is een morgen- en avondster. Niet zo helder als Venus, maar eveneens met een dubbele invloed. Afhankelijk van de positie die Mercurius ten opzichte van de Zon inneemt verandert deze invloed van de planeet.
 
In het algemeen staat de planeet Mercurius voor de verstandelijke vermogens: logica, rede, communicatie en wederzijds begrip. Bevindt Mercurius zich in de positie van morgenster dan symboliseert hij de actualiteit van alledag. Hij geeft als het ware de richting aan door het dagelijkse leven: goede gelegenheden worden aangewezen, geestelijke activiteit wordt bevorderd en de verschillende mogelijkheden tot communicatie worden duidelijk. Als avondster zorgt Mercurius ervoor dat voorzorgsmaatregelen voor de slechte tijden in het leven worden genomen. Hij symboliseert het nut en de effecten van voorbereiding en van het vasthouden aan datgene wat men bereikt heeft.
 
Wordt Mercurius op een gunstige manier beïnvloed door het teken waar hij in staat dan heeft men een gave om te bemiddelen en om zich op een heldere manier uit te drukken. Men vindt dan altijd op het juiste moment de juiste woorden. Daarnaast kan men uitermate handig zijn, hetzij met woorden, hetzij met daden.
 
Staat Mercurius in een ongunstige positie, dan symboliseert hij een neiging tot overhaast handelen. Hij geeft aan dat men nerveus kan zijn en niet in staat tot ontspanning. Men kan zich niet concentreren of blijft maar doorpraten. Men kan jaloers zijn, overmatig kritisch en zelfs oneerlijk.
 
Het teken waarin Mercurius staat, geeft aan hoe de hersenen van betrokkene werken en op welke manier men met anderen communiceert. De positie die Mercurius binnen de huizen inneemt geeft datgene weer waar men het meeste mee bezig is; hetzij door er over na te denken, hetzij door er met anderen over te praten.
Venus
liefde en harmonie - stier

Venus is, net als Mercurius, slechts als morgen- en avondster zichtbaar. Afhankelijk van de positie die Venus inneemt heeft zij een andere invloed.
 
In het algemeen symboliseert de planeet Venus de liefde, de harmonie en vrouwelijkheid. Men beschikt over het vermogen om te voelen, om zich ergens bewust van te worden en om lief te hebben. Zij laat zien hoe men met mensen omgaat en vrienden maakt. Venus getuigt van de behoefte aan cultuur en schoonheid en van creativiteit en artistieke talenten. In haar invloed als morgenster staat zij voor alle ervaringen die met de (dagelijkse) realiteit te maken hebben: mooie dingen, natuur, vrije tijd. Als avondster verbindt zij mensen tot een gemeenschap, of laat hen deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten. Daarnaast staat zij voor de vrouwelijke geest en de behoefte aan verfraaiing.
 
Wordt Venus gunstig beïnvloed dan beschikt men over goede en soepele sociale vaardigheden. Men gaat graag met mensen om en men vormt een plezierig gezelschap.
 
Is de relatie met Venus moeilijk dan kan dat wijzen op een gevoel van eenzaamheid en het moeilijk uiten van de gevoelens. In dit geval is het opbloeien van artistieke kwaliteiten zeer goed mogelijk: er moet immers een manier gezocht worden om de gevoelens te uiten.
 
De plaats van Venus in een teken vertelt ons iets over de manier waarop men zijn gevoelens binnen relaties uit. Het geeft aan hoe er tegen schoonheid wordt aangekeken en welk soort mensen men aantrekt. De positie van Venus in de huizen geeft aan op welk gebied men zijn (eventueel aanwezige) artistieke kwaliteiten laat zien, en de gebieden waarbinnen men zijn passies en schoonheid aan kan treffen.
Mars
energie en seks - ram

De planeet Mars staat voor wilskracht en een drang naar vrijheid. Staat Mars in een teken dat de planeet gunstig beïnvloedt, dan geeft dat aan dat men in staat is om voor zichzelf te zorgen, dat men voor zichzelf opkomt en dat men over de kracht beschikt om iedere situatie aan te kunnen. Onzekerheid komt binnen een gunstige invloed van deze planeet niet voor. Men is strijdlustig en vitaal. Stelt men zichzelf een doel dan zal men dat ook zeker behalen, al was het alleen maar omdat men dit zeker weet.
 
Wordt Mars op een negatieve manier beïnvloed dan kan dit grote problemen opleveren. Men kan moeite hebben om voor zichzelf op te komen en hierdoor gefrustreerd raken. Frustratie leidt dan weer tot een agressiviteit die bijzonder groot kan zijn. Voelt men zich innerlijk niet sterk genoeg, dan kan men onder een dergelijke stand van de planeet anderen bijzonder slecht behandelen, puur om te laten zien dat men nog wel sterk is. Daarnaast kan men zeer haastig en ondoordacht handelen. Het is ook mogelijk dat men zich terugtrekt: men kruipt in zijn schulp, is bang om gekwetst te worden en wil eigenlijk liever niet gezien worden.
 
Is men in staat om de energie die van Mars uitgaat op een goede manier te ontwikkelen dan geeft dat aan dat men zichzelf kan zijn zonder dat de sociale omgang met anderen belemmerd wordt.
 
Het teken waarin Mars staat geeft aan op welke manier men zijn krachten toepast, uiteraard binnen de aandachtsgebieden van het betrokken teken. De positie van Mars binnen de huizen staat voor die aspecten van het leven waarop men het meest actief is. Ook zegt het iets over de gebieden waarin men het meeste moeite heeft met de omgang met anderen.
Jupiter
groei en geluk - boogschutter

De planeet Jupiter heeft ongeveer een jaar nodig om door een bepaald dierenriemteken te gaan. Jupiter oefent dan ook meer invloed uit op generaties dan op personen. Staat Jupiter echter in conjunctie of in oppositie met uw Ascendant of Midhemel, dan wordt zijn invloed persoonlijk voelbaar.
 
Jupiter staat voor het vermogen tot ontplooiing en de zingeving in het leven. De planeet behelst het eergevoel en het geloof in recht en rechtvaardigheid. De invloed van de planeet zorgt ervoor dat mensen beschikken over het vermogen om fundamentele ideeën of geloofsovertuigingen uit te dragen.
 
Een gunstige Jupiter versterkt de symboliek van de planeet op een goede en positieve manier. Het geeft een gevoel voor recht en moraal mee, voor het vervullen van plichten en het helpen van anderen. De mensen zijn positief ingesteld, optimistisch en vol vertrouwen, en men beheerst zijn leven.
 
De keerzijde van Jupiter geeft aan dat mensen verwaand kunnen zijn, arrogant en overmatig trots. Deze mensen hebben moeite met het zich aanpassen aan de eisen van de maatschappij en het leven. Wordt de invloed van Jupiter verzwakt door het teken waarin hij staat, of door een andere planeet, dan kunnen mensen last hebben van verlegenheid en angst.
 
Het teken waarin Jupiter staat beïnvloedt de manier waarop mensen (persoonlijk) groeien: welke methoden gebruiken mensen, hoe verwerken ze het geleerde. De positie van Jupiter binnen de huizen geeft aan binnen welke gebieden in ons leven we naar groei en ontwikkeling streven. Ook wordt hier aangegeven op welk vlak we de grootste vrijheid zouden kunnen bereiken. Binnen deze gebieden ervaren mensen meer en is er ruimte om te groeien.
Saturnus
verantwoordelijkheden - steenbok

De planeet Saturnus staat zo'n 2 1/2 jaar in een teken van de dierenriem. De invloed van de positie van Saturnus in de tekens betreft dan ook vooral hele groepen mensen. Staat de planeet in conjunctie of in oppositie met de Ascendant of Midhemel of in de buurt van de Zon of de Maan, dan kan er meer persoonlijke invloed optreden.
 
Saturnus symboliseert alles waar tijd voor nodig is: ervaring, traditie, geduld. De planeet wordt soms de noodlotsplaneet genoemd, omdat hij staat voor de regels en beperkingen in ons leven, voor de dingen die we niet kunnen doen en voor de plaatsen die we niet kunnen bezoeken. Dit lijkt niet erg positief, maar de invloed van Saturnus is erg waardevol. Hij staat voor doorzetten tot het bittere einde, voor concentratie en iets met pijn en moeite bereiken. Zonder deze invloed zou men zijn energie over veel te veel dingen versnipperen en minder of zelfs niets bereiken.
 
De invloed van Saturnus op de andere planeten en tekens is heel belangrijk. De planeet kan een kalmerende invloed hebben en de energie van de betrokken planeet of het betrokken teken in de juiste vorm gieten. Betreft het een gunstige invloed, dan wordt men gewezen op zijn sterke kanten. Mocht het echter een moeilijk aspect betreffen dan kan de invloed van Saturnus juist tegenwerken. In dergelijke gevallen kunnen zaken onderdrukt worden en daardoor psychische of lichamelijke problemen veroorzaken, met name als men de problemen niet onder woorden kan brengen.
 
De positie van Saturnus in het teken beschrijft persoonlijkheidskenmerken van hele generaties. Hij verbindt deze "jaargangen" en kan dan ook het beste in die context bekeken worden. Het huis waar Saturnus in staat geeft aan welk gebied in het leven (van de betrokken generaties) aan de meeste beperkingen en discipline is onderworpen. Daarnaast geeft het enige duidelijkheid over het levensgebied waarop de meeste concentratie en energie gericht kan worden.
Uranus
vernieuwing - waterman

De positie van Uranus binnen de huizen benadrukt de onderdelen van het leven waarbinnen de grootste verrassingen plaats kunnen gaan vinden. Daarnaast wijst deze positie tevens op het gebied waarop men de grootste behoefte heeft aan vrijheid om te handelen zoals men dat zelf wil.
 
De planeet Uranus blijft ongeveer 7 jaar in elk teken van de dierenriem. Het teken beïnvloedt dan ook alleen de leden van de betrokken generatie, met uitzondering van het geval waarin Uranus in conjunctie of in oppositie met de Ascendant of Midhemel staat, dan wel zich vlak bij de Zon of de Maan bevindt.
 
De planeet symboliseert de intuïtie, het spontane inzicht. Daarmee symboliseert hij ook de vernietiging van het oude en het over ervaring en traditie heenstappen. Hij staat als planeet voor vrijheid en vernieuwend vermogen.
 
Wordt Uranus gunstig beïnvloed, dan ontstaat de mogelijkheid voor mensen om vrij en flexibel te leven. Men kan dan alles aan wat nieuw, anders en zelfs revolutionair is. Van deze mogelijkheden wordt dan positief gebruik gemaakt.
 
Bij een negatieve invloed op Uranus kan er sprake zijn van totaal afwijkend gedrag. Men gaat dan tegen de draad in, enkel en alleen om tegen de draad in te gaan. Autoriteit wordt niet verdragen en mensen verrassen en ontstellen elkaar.
 
Het teken waar Uranus in staat, geeft aan op welke gebieden in het leven men de regels weigert op te volgen. Het kan tevens aangeven welke delen van de persoonlijkheid of het gedrag onvoorspelbaar zijn. Daarnaast kan Uranus zijn invloed ook laten gelden in de vorm van onverwachte gebeurtenissen en verwarrende omstandigheden, die een beroep doen op de flexibiliteit van de mensen.
Neptunus
dromen - vissen

De planeet Neptunus staat ongeveer 14 jaar lang in een teken en beïnvloedt daarmee hele generaties. Neptunus staat voor de uitdaging die de betrokken generatie te wachten staat, en voor die vlakken van het leven waarin deze generatie voorzichtige veranderingen zal gaan aanbrengen. De planeet symboliseert inspiratie, het oerinstinct en het vermoeden. Het is een planeet die het mysterie, de neiging tot magie en bedrog weerspiegelt.
 
Staat Neptunus op een markante plaats in de horoscoop: in de Ascendant, of in de buurt van de Zon of de Maan, dan kan er enige persoonlijke invloed van uitgaan. Staat hij in een teken waarin hij gunstig beïnvloed wordt, dan wijst dit op een grote creativiteit en een sterke verbeelding. Men is dan in staat zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Is de invloed van Neptunus zeer sterk, dan beschikt men over een grote mate van sensitiviteit.
 
Wordt Neptunus negatief beïnvloed, dan kunnen er problemen ontstaan met het omgaan met de werkelijkheid. Men kan verward of gedesoriënteerd raken, maar het kan ook betekenen dat men anderen in de war probeert te brengen.
 
De positie die Neptunus inneemt in de huizen geeft aan waar men door verward kan worden, wat men idealiseert en waarover men fantaseert. De invloed van de planeet wordt beschouwd als een verlengstuk van de invloed van de planeet Venus.
Pluto
wedergeboorte - schorpioen

De dwergplaneet Pluto wordt pas vanaf 21 januari 1933, de datum van zijn ontdekking, bij een horoscoop betrokken. Pluto blijft minimaal 13 jaar in een dierenriemteken en beïnvloedt daarmee hele generaties. Pluto dient voorzichtig geduid te worden, er bestaat immers nog niet veel geverifieerde ervaring. Individuele invloed kan nauwelijks aan Pluto worden toegeschreven.
 
De dwergplaneet Pluto symboliseert de massa en macht. Hij staat voor langdurige veranderingen en de krachten die tot deze transformatie leiden. De plaats van de dwergplaneet Pluto in een horoscoop geeft weer hoe men de noodzakelijke groei- en ontwikkelingsveranderingen in ons leven benadert. Daarnaast geeft Pluto aan hoe men over macht(smiddelen) beschikt.
 
De positie van Pluto in de huizen geeft aan op welke gebieden de grootste veranderingen en intensiefste ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Pluto kan daarbij ook staan voor het gebruik van macht of voor het gegeven dat men onder de invloed van macht staat.
 
Afhankelijk van het teken waarin Pluto staat werkt men op bepaalde manieren aan machtsontplooiing.
meer informatie
Met numerologie kan je nog gerichter je volledig spectrum doornemen. Vind meer gedetailleerde informatie over je geboortegetal of persoonlijkheidsgetal in verschillende stadia van je leven.
Ontdek zeker ook Human Design, wat de mechanismen van ons DNA en de chemische processen in ons lichaam vertelt vanuit een wetenschappelijk oogpunt.

op zoek naar interessante lectuur

ontdek deze boeken

X

lees boeken

boeken

Ontdek boeken over gezonde voeding, mystiek, therapieën, opvoeden, etc.

bekijk overzicht