horoscoop - Chinees

De Chinese horoscoop berust op de zogenoemde Ba Zi Chinese Zodiak. Daarin worden de sterrenbeelden weergegeven als dieren; en deze dieren komen uit het Boedhisme. De dieren gelden voor een jaar, maar zijn slechts een klein onderdeel van de Chinese astrologie. Het is dus niet zo dat de Chinese astrologie zegt dat alle mensen die in hetzelfde jaar geboren zijn, hetzelfde karakter hebben.

Met de viering van het Chinese Nieuwjaar wijzigt het teken. Kinderen die gedurende het jaar geboren worden, krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld. Waar de westerse astrologie met posities van planeten werkt, houdt de Chinese astrologie zich bezig met kalenders en maakt geen berekeningen voor planeetposities.

je Chinese sterrenbeeld is

Het element hout heeft een grote empathie, vertrouwen en brede belangstelling. Het weet anderen tot samenwerking te brengen door haar meelevendheid en welwillendheid. Hout schenkt en ontmoet vertrouwen. Het staat in verband met creativiteit en enthousiasme, met talenten en goeie ideeën. Wanneer je jaardier een vuurdier is versterken deze elementen elkaar. Hout werkt aarde tegen. Hout is gerelateerd aan het oosten, de kleuren blauw en groen en de planeet Jupiter.

 • wordt gedomineerd door metaal
 • heeft geen problemen met hout
 • is dominant over aarde
 • wordt gestimuleerd door water
 • stimuleert vuur

Het element vuur wil graag de baas zijn; het is ook heel besluitvaardig en zelfverzekerd. Vuur kan anderen enthousiast voor iets maken. Het is ook een element wat uit is op macht en veel risico neemt. Vuur is ongeduldig en heeft aanleg tot egoïsme. Wanneer je jaardier een aarde-dier is versterken deze elementen elkaar. Vuur smelt het metaal van je jaardier. Vuur is gerelateerd aan het zuiden, de kleur rood en de planeet Mars.

 • wordt gedomineerd door water
 • heeft geen problemen met vuur
 • is dominant over metaal
 • wordt gestimuleerd door hout
 • stimuleert aarde

Het element aarde is behoudend, gedisciplineerd, serieus en betrouwbaar en heeft vaak een starre kijk op het leven. Het zijn de managers en de wetenschappers onder ons, gericht op duurzame resultaten. Aarde kan zich niet goed in anderen verplaatsen. Wanneer je jaardier een metaaldier is versterken deze elementen elkaar. Aarde werkt water tegen door het in modder te veranderen. Aarde is gerelateerd aan het midden, de kleuren bruin en geel en de planeet Saturnus.

 • wordt gedomineerd door hout
 • heeft geen problemen met aarde
 • is dominant over water
 • wordt gestimuleerd door vuur
 • stimuleert metaal

Het element metaal geeft een onbuigzame en resolute inborst. Dit element wordt gedreven door sterke gevoelens en een groot doorzettingsvermogen. Het streven is gericht op onafhankelijkheid, niet zozeer op materiële zaken. Ze kunnen zich moeilijk aan anderen aanpassen. Wanneer je jaardier een waterdier is versterken deze elementen elkaar. Metaal werkt hout tegen. Metaal is gerelateerd aan het westen, de kleur wit en de planeet Venus.

 • wordt gedomineerd door vuur
 • heeft geen problemen met metaal
 • is dominant over hout
 • wordt gestimuleerd door aarde
 • stimuleert water

Water zorgt voor een grote opmerkingsgave en talenten in de sociale omgang. Een goed invoelend vermogen en weinig problemen met het verwoorden van gevoelens en emoties. Water wordt gedreven door gevoelens, idealen en sympathieën en is flexibel in de omgang. Wanneer je jaardier een houtdier is versterken deze elementen elkaar. Water blust daarentegen het vuur van je jaardier. Water is gerelateerd aan: het noorden, de kleur zwart en de planeet Mercurius.

 • wordt gedomineerd door aarde
 • heeft geen problemen met water
 • is dominant over vuur
 • wordt gestimuleerd door metaal
 • stimuleert hout
 • hout - vuur: want hout laat vuur branden
 • vuur - aarde: want vuur brandt hout tot as als grondstof voor aarde
 • aarde - metaal: want metaal ontstaat in aarde
 • metaal - water: want emmers van metaal vervoeren het water
 • water - hout: want water laat bomen, het hout, groeien
 • water - vuur: want water blust het vuur
 • vuur - metaal: want vuur smelt metaal
 • metaal - hout: want bijlen van metaal hakken bomen (hout) om
 • hout - aarde: want de wortels van de bomen (hout) scheurt de aarde
 • aarde - water: want aarde maakt water tot modder

alle
rat
buffel of os
tijger
konijn
draak
slang
paard
schaap of geit
aap
haan
hond
varken
rat
De rat is het eerste dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Volgens Chinese folklore zijn mensen die onder dit sterrenbeeld zijn geboren creatief, eerlijk, vrijgevig, ambitieus, opvliegend en verkwistend. Ratten zouden goed overweg kunnen met apen en draken, maar slecht met paarden.
 
Ratten zijn een symbool van geluk en voorspoed. Ze zijn slim, intelligent en bijdehand. Het sterrenbeeld van de rat is wilskrachtig en gedreven door eigenbelang, wat vaak rijkdom en macht inhoudt. De rat heeft een natuurlijke charme en overtuigingskracht. Ratten zijn energiek en veelzijdig, kunnen meestal hun weg om hindernissen heen vinden en zich gemakkelijk aan verschillende omgevingen aanpassen. Ze zijn door hun natuurlijke charme en komische voorkomen allemansvrienden. De rat wil graag weten wie aan zijn kant staat en zal zijn trouwste vrienden belonen met een extra portie bescherming en vrijgevigheid. Ratten hechten sterk aan familiebanden. Ondanks hun neiging tot hamsteren zijn ratten vrijgevig voor hun familie en vrienden. Ratten hebben een goede aanleg voor het vergaren en behouden van rijkdommen.
 
Ratten moeten leren om, in ieder geval af en toe, meer om anderen dan om zichzelf te geven en moeten opletten hun ideeën niet aan anderen op te dringen. Ratten zijn eerlijk in hun manier van zakendoen en verwachten dat ook van anderen. Als ze het gevoel hebben te zijn bedrogen of dat iemand misbruik van hun vertrouwen heeft gemaakt, kunnen ze diep gekwetst zijn. Soms hebben zij een te hoog gegrepen doel voor ogen, in hun relaties met vrienden of in hun carrière, maar naarmate ze ouder worden worden ze realistischer en toleranter.
 
Op middelbare leeftijd zullen ratten, als alles goed verloopt, in staat zijn hun levensdoelen te bereiken. Tot op hoge leeftijd kunnen hun carrières succesvol zijn. Voor het bereiken van het hoogste geluk, eerbetoon en rijkdom, zullen zij ondanks hun welvarendheid echter vaak moeten wijken voor anderen, zoals het paard.
 
positief: maakt een goede indruk, zuinig, gezellig, expansiedrang, joviaal, gezond verstand.
negatief: huichelachtig, principeloos, uit op macht, gierig, inhalig, zenuwachtig, bemoeizuchtig, opschepper.
buffel of os
De os is het tweede dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Karaktereigenschappen: krachtig en betrouwbaar, een geboren leider, een harde werker, kiest het liefst de kortste weg, nederig, bedaard, zachtaardig en geduldig, maar kan ook flink uitvallen, is soms koppig.
 
Het zijn bonafide leiders en zij worden beschouwd als vastbesloten en hoogst betrouwbaar. Zij hebben de capaciteit om anderen vertrouwen te geven, te motiveren en te inspireren. Die onder het teken van de os geboren zijn, zijn uiterst nauwgezette, systematische werkers en hebben oog voor details. Zij kunnen vastberaden en geroutineerd te werk gaan om iets te bereiken. Ze houden vol totdat het succes heeft. De eenvoud en de openhartigheid overheersen in hun persoonlijkheid. Nochtans kan de os ook slecht gehumeurd zijn en is het wijs om uit de buurt van zijn hoorns te blijven.
 
Hij kan ook overdreven trots zijn en weigeren om hulp in te roepen. De os gaat af op zijn eigen intuities en kan de zwakkeren moeilijk tolereren. Chauvinistisch en zelfs tiranniek, is de os vaak knorrig, dweepziek en weigert om te vergeven en de kwesties te vergeten.
 
Mensen geboren in het Jaar van de Os zullen het goed doen in een carrière als muzikant, componist, schrijver, verhuurder, arts, kunstenaar, soldaat, boer, kok, rechter, makelaar, bankier, tuinman, dominee. Ze zijn intelligente, logische denkers. Zij benaderen het werk serieus en hebben waarschijnlijk posities met gezag.
 
liefde
Ossen zijn heerlijk sterk, zacht en aanhankelijk metgezellen die beschermend en altijd betrouwbaar zijn. Het kan even duren voor Ossen om een beslissing te nemen in de liefde, maar als Ossen zich overgeven aan een relatie, dan zijn ze volledig toegewijd en trouw en ze verwachten hetzelfde terug. Helaas vallen sommige huwelijken van Ossen na een paar jaar uit elkaar omdat Ossen misschien niet flexibel genoeg zijn en de neiging hebben om de schuld aan anderen te geven, en niet aan zichzelf. Maar als een os gelukkig is en verstandig gekozen heeft, kan hij of zij een hecht en gelukkig gezin vormen. De Os heeft de potentie om succesvol in de liefde te zijn.
 
Een Man-Os heeft de neiging om zeer trouw te zijn en zal niet veel serieuze partners in het leven hebben. Zijn humor en charme maakt zijn juiste partners erg blij. Als zijn partners trouw zijn in hun relatie, zal hij de liefde koesteren. Anders zal hij boosheid tonen. Een Man-Os is een perfecte vader met tedere liefde, maar zal zeer beslist zijn in zijn besluiten.
 
Een Vrouw-Os zal een charmante, warme, en een perfecte vrouw zijn, wanneer ze de vrijheid krijgt om te doen wat ze wil. Ze vindt het heerlijk om lief te hebben met humor en een lach. Ze is betrouwbaar, zeer trouw en verwacht dit ook van haar partners. De Man-Os is een uitstekende partner voor een Vrouw-Os.
 
gezondheid
Het zijn sterke en robuuste mensen, die geboren zijn in het Jaar van de Os. Ze bezitten een vrij gezonde conditie en hebben een lange levensduur en krijgen minder ziektes. Vanwege hun harde werk en hun koppige persoonlijkheid, vergeten ze vaak te eten, waardoor ze darmproblemen kunnen krijgen. Dus voldoende rust en regelmatige voeding zijn voor ossen nodig om efficiënt te kunnen werken. Met hun koppige temperament, kunnen ze makkelijk stress en spanning verdragen. Ze zijn terughoudend om zichzelf geheel aan anderen te geven. Juiste ontspanning en regelmatig korte reisjes maken, komen de os ten goede.
 
carrière
Ossen zijn het symbool van hard werken. Ze werken altijd hard aan hun opdracht en houden ervan om het af te maken. Doordat ze een zeer serieuze en verantwoorde houding ten opzichte van hun werk, kunnen ze het op verschillende manieren aanpakken met een scherp oog voor details en een bewonderenswaardige arbeidslust. Zij kunnen aan het in de landbouw, industrie, farmacie, mechanica, engineering, tekenkunst, politiek, vastgoed, interieur design. Maar ook als kunstenaar, militair, boer, schilder, of timmerman. Ze zijn intelligent en logische denkers. Ze benaderen werk serieus en hebben waarschijnlijk een positie met gezag.
 
positief: ijverig, vernieuwend, integer, doelgericht, onderhoudend causeur.
negatief: wraakzuchtig, terughoudend, koppig, bevooroordeeld, dweepzuchtig.
tijger
De tijger is het derde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Karaktereigenschappen: energiek en onverschrokken, ze gaan recht op hun doel af. Dit maakt hen kwetsbaar voor een aanval in de flank. Tijgers willen bewonderd worden en zijn vaak geschikte leiders. Ze houden van avontuur en staan open voor revolutionaire ideeën. Voor tijgers is het alles of niets.
 
Aan mensen die geboren zijn in het jaar van de Tijger worden de volgende eigenschappen meegegeven: ze zijn gevoelig, diepe denkers en erg meelevend. Ze kunnen echter ook erg driftig zijn. Andere mensen hebben veel respect voor hen, maar soms komt de Tijger in conflict met mensen uit een oudere generatie of met autoriteiten.
 
Tijgers kunnen soms geen beslissing maken, hetgeen leidt tot een slechte, snelgenomen beslissing, of een goed-doordachte, maar te late beslissing. Ze zijn achterdochtig, maar dapper en machtig. Tijgers zijn vaak talentvolle en inspirerende leiders. Erg onafhankelijk.
 
relaties
In astrologie zijn Tijgers een goede combinatie met mensen uit het jaar van het Paard, de Draak en de Hond, en de minste combinatie is die met mensen uit het jaar van de Aap.
 
positief: autoriteit, vurig, magnetisch, uitstraling, moedig, positieve instelling.
negatief: tegen de draad in, mateloos, heftig, oppervlakkig, opvliegend en ongedurig.
konijn
Meestal is het konijn lief en aardig en natuurlijk heel populair. Ze zijn goed gezelschap. Hun huis ziet er altijd prachtig uit, ze hebben een enorm artistiek gevoel en een goede smaak, en gaan meestal goedgekleed. Hun kasten bevatten misschien wel heel dure kleding, en veel ervan. Maar alhoewel ze heel geliefd en populair zijn bij hun vrienden en familie, zijn ze ook pessimistisch, conservatief en onzeker: ze houden niet erg van verandering. Ze zijn kalm, en kunnen niet makkelijk geprovoceerd worden. Ze houden niet van discussies en hebben liever een rustig, vredig leven.
 
Ze zijn ook sentimenteel en vol compassie. Ja, ze kunnen ook makkelijk huilen. Soms zijn ze verlegen, en als ze niet wat assertiever worden, kunnen ze een heel middelmatig leven lijden. Ze zijn enorm goede partners in relaties. Romantisch en lief, trouw maar soms wat kritisch of ijdel. Heel delicate wezens eigenlijk.
 
Hij maakt niet vaak iets af wat hij begonnen is, en houdt niet van conflicten. Hij is eigenlijk ook niet vaak kwaad of agressief en ze vergeven snel. Ze zijn naast hun buiige pessimisme eigenlijk ook een van de gelukkigste tekens, discreet, verfijnd en gereserveerd. Ze hebben de manieren van de wereld snel in de gaten en hebben een talent voor het maken van een goede deal. Ze begrijpen hun partners perfect en zijn uitstekende en subtiele onderhandelaars. Ze hebben veelal een sterke belangstelling voor kunst.
 
relaties
Hun beste relatiemogelijkheid is met het Varken: en alles tussen hen zal precies juist zijn. Met een Draak vormen ze een goed team, en met een Geit zijn ze een aardig stel. Met een Aap is het amusant, en met een Hond: prima zolang ze niet emotioneel worden. Met een Os kan het soms wel eens goed gaan, met een Tijger echter bijna nooit, tenzij het een verstandshuwelijk is. Met een Slang: beter niet! , en met een Paard kan het Konijn beter gewoon goede vrienden zijn. Met een Haan is het niet aan te raden, en met een Rat al helemaal niet. Met een ander Konijn: prima, zolang als ze allebei heel veel geld hebben
 
positief: ambitieus, verfijnd, voorzichtig, tactvol, deugdzaam, vitaal.
negatief: pedant, omslachtig, heimelijk, dilettantisch, melancholiek, kieskeurig.
draak
De Draak is een van de meest favoriete symbolen: elke ouder schijnt te hopen dat zijn of haar kind in het jaar van de draak geboren wordt. Draken hebben macht en geluk in het leven. Ze zijn geboren monarchen, maar ook idealisten. Eigenlijk denken ze al vanaf het moment dat ze geboren worden dat ze perfect zijn, en dus zijn ze ook niet erg flexibel. Ze hebben vaak een grote mond maar toch zijn hun meningen belangrijk genoeg om naar te luisteren en hun advies is altijd goed. Zijn invloed is in feite nogal sterk. De Draak kan wel last hebben van te veel trots.
 
Draken zijn moedig, dynamisch en heerlijke mensen. Heel zelfverzekerd en soms wat tiranniek. Orders van anderen verdragen ze absoluut niet. Soms zijn Draken ongelooflijke snobistisch. Maar ze hebben talent, ze zijn intelligent, vasthoudend, en edelmoedig. Hij kan in feite alles doen. Elke carrière die hij kiest zal er eentje zijn waarin hij uitblinkt. Mensen houden van de draak, en hij wordt niet vaak teleurgesteld in de liefde.
 
relationeel
Draken schijnen het uitstekend te kunnen vinden met de Rat. Met de Tijger kunnen ze heel prima een huwelijk aangaan, met het Konijn vormen ze een goed team, met een Slang: valt het te proberen. Met een Paard is het liefde op het eerste gezicht, maar het is niet blijvend. Met de Geit hebben ze een gezonde en stabiele relatie. Met de Aap kunnen ze prima overweg. Met de Haan is er balans, maar geen passie. Met de Hond: dit schijnt niet zo goed uit te pakken….. voor de Hond Met het Varken vormt de Draak een uitstekend stel. Met een Slang werkt het misschien wel. Met de Os kan hij beter niet omgaan. En met een andere Draak zal hij altijd in competitie zijn.
 
positief: enthousiast, energiek, succesvol, sentimenteel, vitaal, warmhartig, moedig.
negatief: wantrouwig, snoeverig, star, lichtzinnig, flirterig, mateloos, scherpe tong.
slang
De Slang verwacht niet anders dan dat hij aandacht krijgt en roem verwerft, maar toch zijn ze daar nooit luidruchtig in. Ze hebben uitstekende manieren en een sterk charisma en ze zijn heel vasthoudend, en de Slang neemt snel besluiten. Alhoewel hij zijn projecten niet altijd afmaakt, integendeel. Klaarblijkelijk zijn de meeste mensen stiekem verliefd op de Slang, met hun mysterieuze uitstraling. Onweerstaanbaar als ze lijken, roddelt de Slang nooit en verspilt zijn tijd ook niet. Hij is een diepe denker, een intellectueel, een filosoof. Ze reageren onmiddellijk op eerste indrukken, en handelt heel sterk vanuit zijn gevoel en intuïtie.
 
Ze zitten kennelijk een beetje boven op hun geld, berekenend als het ware, en kunnen dol op intriges zijn, maar hij kan anderen ook heel goed helpen. Hij kan wel enorm overdrijven, zelfs in het helpen van vrienden. Als hij iemand helpt, dan wordt hij zelfs bezitteriger naar die vriend. En hij kan jaloers zijn en als het moet een leugen vertellen. Hij hoeft zich eigenlijk helemaal geen zorgen te maken over geld, want hij kan er altijd wel op de een of andere manier aankomen. Hij is romantisch en charmant, en ziet er meestal heel mooi uit. Hij kan het niet uitstaan een blauwtje te lopen, de Slang wil verwelkomd worden en erkend worden door iedereen waarmee hij in contact komt. Ze hebben heel veel veiligheid nodig.
 
relaties
Hun beste liefdesrelaties zijn met de Haan, maar ook is de relatie met de Os heel goed. Met de Geit, de Hond, de Aap en de Draak werkt het soms ook wel. Met het Paard heeft hij een heel sterke wederzijds aantrekkingskracht. Met de Rat kan hij beter vrienden zijn dan een liefdesrelatie aan gaan. Met het Konijn, en de Tijger wil het niet lukken, en ook niet met het Varken: deze hebben geen aantrekkingskracht op de Slang. En als een Slang een Slang ontmoet is er alleen maar een en al drama, dus dat kan beter vermeden worden.
 
positief: vol mededogen, discreet, intuïtief, helderd, magnetisch, diep.
negatief: arrogant, lui, huichelachtig, buitensporig, hebzuchtig.
paard
Het Paard is heel energiek en actief, en begeeft zich graag in menigten om gezien te worden. Ze zijn heel handig, maar hebben niet al te veel zelfvertrouwen. Het Paard -mens, die van reizen houdt, verlaat het huis meestal op jonge leeftijd. Eigenlijk horen ze nooit ergens helemaal thuis, hij blijft zigeunerbloed houden, inclusief de innerlijke rebellie die daar bij hoort. Het is een beetje een heetbloedig, ongeduldig type, en kan ook heel egoïstisch overkomen.
 
Hij werkt hard, en is een goede financier. Maar hij kan ook plotseling alle belangstelling ergens in verliezen. Hij is in staat om alles voor de liefde op te geven. Het zijn over het algemeen mensen waar iedereen mee overweg kan, ze zijn opgewekt. Ze zijn wel eens te open en daardoor tactloos.
 
relaties
Een Paard kan fantastisch overweg met een Geit, en ook met een Hond wordt hij heel gelukkig. Met de Tijger heeft hij ook nogal wat gemeen, en met het Varken zou hij een poging kunnen wagen. Met de Rat is het klaarblijkelijk helemaal hopeloos, en ook een relatie met de Os zal in scheiding eindigen. Met de Draak kan het nogal vurig zijn, maar zo’n relatie houdt geen stand. Met het Konijn kan het Paard wellicht beter gewoon vrienden zijn. Met de Aap en de Haan kan hij het beter niet proberen. En als een Paard een ander Paard tegenkomt: verstop dan je egoïsme.
 
positief: krachtig, stijl, zelfstandig, actief, vol overredingskracht, ijverig, pragmatisch, populair.
negatief: principeloos, overhaast, egoïstisch, opstandig, angstig, hardvochtig.
schaap of geit
Onder de Geit geboren mensen zijn artistiek en charmant, getalenteerd en elegant, en ze zijn dol op de natuur. Ze zijn het meest creatief van alle Chinese symbolen. Ze hebben ook enorm goede manieren en hun charme brengt hun altijd veel bewonderaars en vrienden. Ze zijn echter wel onzeker, want ze hebben er behoefte aan geliefd te zijn en beschermd te worden. Ze respecteren de regels van de maatschappij. Meestal gaan ze confrontatie uit de weg, en trekken zich terug uit zware besluitvormingsprocessen.
 
Ze zijn ook dromers en soms zijn ze pessimistisch en aarzelend, of maken zich altijd zorgen. Of ze zijn lui. Als Geiten de keus hadden zouden ze een rijk persoon trouwens en voor de rest van hun leven niets meer doen. Ze zien er goed uit maar vinden dat dan ook heel erg belangrijk. Ze zijn niet georganiseerd genoeg om in zaken te gaan. Ze zijn veel beter als kunstenaar, schrijver of vakman. In relaties zijn ze soms wat bazig en lui, maar met hun zachtaardige zorgzame natuur, zal het moeilijk zijn een Geit te weerstaan.
 
relaties
Een relatie met een onder het Varken geboren type is een van de beste die er bestaan. Maar ook met het Konijn is de Geit gelukkig, en met de Draak is een relatie stabiel en gezond. Met een Paard is een relatie ook goed, ze zullen elkaar niet vervelen. Met een Aap: ach waarom ook niet? Met een Hond is een relatie mogelijk, maar wel moeilijk, en met een Os kan een Geit beter een gewone vriendschappelijke relatie aangaan. Met een Slang kan het ook goed gaan, maar met een Haan of met een andere Geit kan een Geit beter geen relatie aangaan. En ook niet met een Rat, dat werkt waarschijnlijk ook niet.
 
positief: smaakvol, artistiek, beleefd, volhardend, inventief, fijngevoelig.
negatief: pessimistisch, traag, parasiterend, kortzichtig, talmend, zweverig.
aap
De onder de Aap geboren mens is meestal vrolijk, vol energie, en ze zijn knap: geef ze een saai boek te lezen en hij of zij maakt er een musical van! En hij geeft de informatie zo weer door, of geeft de boeken weer gratis weg. Als je naar een feestje gaat, staat de Aap meestal in het centrum van de belangstelling. Ze hebben charme en humor, ze zijn sociaal en ze kunnen diplomatiek overkomen, omdat ze niet altijd de waarheid vertellen omdat ze niet onvriendelijk willen zijn. Maar ze verbergen hun emoties niet. Apen zijn heel goed in het oplossen van problemen. Als je ooit ergens in de problemen zit, pak dan de telefoon maar en draai het nummer van een Aap. Apen kunnen goed luisteren en tegelijkertijd problemen oplossen.
 
Apen zijn ongelooflijk nieuwsgierig en willen alles weten. Soms zijn ze niet redelijk, en dan gebruiken ze hun vermogen om iedereen (inclusief henzelf) ervan te overtuigen dat ze toch het juiste hebben gedaan.
 
Sommige apen worden beroemd of bekend. Ze zijn heel succesvol. Ze praten heel veel en zijn dus fantastische gesprekspartners. Als vrienden zijn ze loyaal en toegewijd, als geliefden zijn ze gepassioneerd maar ook vluchtig… ze kunnen makkelijk verliefd worden maar ook zijn ze een relatie heel snel weer beu en worden dan weer verliefd op een ander. Ze denken altijd dat het gras groener is aan de overkant. Ze hebben de neiging lui te zijn en aandacht te schenken aan allerlei kleine details terwijl ze het grote vergeten. Ze zijn flexibel, heeft een grote intelligentie en kan mensen aardig voor de gek houden. Apen hebben een grote liefde: VOEDSEL. Ze zijn geen varkens, ze stoppen zichzelf niet vol, maar in plaats daarvan eten ze snacks als ze er zin in hebben en wanneer ze er zin in hebben. En ze zijn gek op bananen.
 
relaties
Met de Rat is een relatie fantastisch, met de os is het aardig, ze kunnen er wel mee overweg. Met de Tijger wordt de liefde gepassioneerd bedreven en met de konijn is een relatie amusant. Ondanks hun verschillen kunnen ook Draken en Apen goed met elkaar overweg. Met de Slang is het niet zeker, dat hangt van de Aap af. Blijf maar uit de buurt van Paarden en met de Geit: ach, waarom ook niet? Met andere Apen is het prima maar ook ingewikkeld, met de Haan is het afwachten. Met de Hond heb je kans dat de Hond er onder lijdt en met het Varken: jullie bewonderen elkaar.
 
positief: enthousiast, slim, intelligent, vindingrijk, evenwichtig, managertalent.
negatief: opportunistisch, bedriegelijk, egocentrisch, dwaas, opschepperig, slordig, roddelachtig.
haan
De Haan is een heel oplettende persoon die het meestal bij het rechte eind heeft. Ze zijn zelfverzekerd, moedig, werken hard, ordelijk en zijn heel getalenteerd. Misschien hebben ze wel een heel sterk zesde zintuig wat hun oordeelsvermogen betreft. De Haan handelt precies zoals hij is, hij is gewoon zichzelf en er zijn geen verborgen diepten die hij niet laat zien. Hij is niet gecompliceerd of diepgaand, hij is recht door zee, en direkt. Hij houdt er wel van gevleid te worden, en kan zich daarom wel eens wat opzichtig kleden, maar in zijn hart is hij een conservatief.
 
Ze zijn zich wel heel bewust van kleding, en soms spenderen ze uren voor de spiegel of geven 1000 gulden uit aan een jurk. Ze zijn altijd aantrekkelijk, en sociaal en houden wel van aandacht dus. Ze kunnen ook behoorlijk opscheppen.
 
Je kunt een Haan niet voor de gek houden. Hij is sceptisch en voorzichtig, maar met zijn sterke waarnemingsvermogen kan hij een uitstekende trouble shooter zijn, bijvoorbeeld als detective, verpleegster, arts of psychiater. De Haan is altijd bezig, ze zijn zelden lui aan het niets doen. Ze hebben een veelheid van talenten die ze overal kunnen gebruiken. Ze zijn ook uitstekend in het managen van financiële zaken of als organisatoren.
 
Alhoewel de Haan heel praktisch is, houdt hij er ook van om te dromen, hetgeen soms wel eens tot teleurstelling in de liefde kan leiden in de werkelijkheid van alledag, omdat die nooit erg overeenkomt met de droom. Ze zijn heel eerlijk en loyaal en niet in staat om hun partner te bedriegen overigens. De Haan is een fantastische gastheer of gastvrouw, en ze zijn heel loyaal: ze creëren daarom toegewijde vrienden.
 
relaties
De beste relaties heeft de Haan met de Slang, dan gaat het om een diepe liefdesrelatie. Ook met de Os kan de Haan een goede relatie opbouwen. Met de Rat is het vol vuur, maar niet blijvend, en met de Tijger is de relatie niet erg in balans. Met de Konijn is een relatie niet aan te raden, en ook niet met het Paard. Met een Draak is elke relatie wel in balans, maar niet erg gepassioneerd. Met een Geit zijn ze domweg ongelukkig, en met een andere Haan zou het een wonder zijn als de relatie lukt! Met een Hond: alleen als het absoluut noodzakelijk is. Met het Varken zou het kunnen lukken omdat het Varken geduldig is. Met een Aap: wie weet, misschien lukt het wel.
 
positief: geestdriftig, stijl, conservatief, elegant, oprecht.
negatief: verspillend, naïef, pedant, eigenzinnig, bazig, opschepper.
hond
Onder de Hond geboren mensen zijn eerlijk, trouw en oprecht. Traditioneel en eervol, scheppen ze er bovendien genoegen in mensen te helpen. Ze zijn altijd de eerste om op te komen voor onrechtvaardigheid. Hij symboliseert rechtvaardigheid. Hij is niet zo sociaal, en ook geen ster in gezelschap, maar hij is intelligent, zorgzaam en een goede luisteraar.
 
Ze hebben een heel sterk gevoel van plicht. Je kunt absoluut op een Hond aan. Hij roddelt niet graag en je geheimen kun je hem ook rustig toevertrouwen. Als hij in een goede bui is is hij goed gezelschap, maar indien niet, kan hij heel vervelend worden en vol oordeel, en in de verdediging gaan. De Hond wordt oud geboren en wordt jonger naarmate hij ouder wordt. Ze nemen alles heel serieus, en soms klagen ze er ook een eind op los. In relaties is de Hond degene die geeft, en de partner degene die neemt. Hij is meestal heel edelmoedig en in de liefde is hij eerlijk. Hij is wel iemand die zich makkelijk zorgen maakt waardoor hij depressief kan worden. Als hij eenmaal vriendschap sluit met iemand is het voor het leven, ze zijn enorm loyaal.
 
De Hond is vaak een steunpilaar in de maatschappij, en wordt door iedereen vertrouwd. Ze zijn de minst materialistische van alle tekens, want ze geven meer om mensen dan om geld of succes. En hun smaak is eenvoudig genoeg. Maar als ze geld nodig hebben, weten ze het ook te krijgen. Ze zijn uitstekende ‘captains of industry’, of vakbondsleiders, omdat ze graag opkomen voor de zwakkere en het eerst hun mond hierover open doen. Ze hebben een passie voor werk zonder persoonlijke ambitie en kunnen niet goed ontspannen. De functie van de Hond is het huis te beschermen, en dat doen mensen geboren onder de Hond dan ook, vooral als ze ’s nachts geboren zijn.
 
relaties
De beste relatie is met een Paard, die twee samen worden heel gelukkig. Maar ook met een Tijger is een relatie heel goed, in balans, en harmonieus. Met een Varken kunnen ze goed gedachten en gevoelens uitwisselen; met een Rat: ach, valt het te proberen; met een Os is het moeilijk maar niet onmogelijk. Met een Konijn gaat het prima zolang ze niet in emoties terecht komen. Met een Draak: slaap daar eerst nog maar eens een paar nachtjes over…, met een Slang kan het soms werken, en met een Aap soms ook, maar de Hond kan er van te lijden hebben. Met een Haan: niet doen, tenzij het absoluut noodzakelijk is, en met een andere Hond: Moeilijk, maar niet onmogelijk.
 
positief: gewetensvol, trouw, vol plichtsgevoel, standvastig, intelligent.
negatief: cynisch, vol eigendunk, ongezellig, narrig, eigenwijs, vol kritiek, afbrekend.
varken
Wist je dat mensen geboren onder het teken van het Varken heel galant zijn? Ze zijn oprecht, rein, zijn tolerant en hebben gevoel voor humor. Ze zijn te goed om waar te zijn, zorgzaam en ze doen wat je van ze vraagt. Varkens willen nu eenmaal graag alles goed doen, en je kunt ze dan ook rustig vertrouwen. Ze zijn rustig en oprecht en zo eerlijk dat ze zich schuldig voelen bij de minste fout die ze maken. Ze zijn naïef en onschuldig, en open zonder enige verdedigingsmechanisme. Het Varken gelooft altijd alles wat een ander hem vertelt maar zijn vertrouwen in zichzelf is zo minimaal dat hij altijd probeert bewijzen te vinden voor wat hij ook maar zegt. Mensen bewonderen Varkens vaak het meest van alle: kijk maar eens wie er Varken is: zijn ze niet het meest zorgzaam van al je vrienden?
 
Varkens worden geboren om te geven, mee te gaan en te dienen. Eigenlijk maken de meeste mensen nogal misbruik van de aard van het Varken. Varkens kunnen makkelijk voor de gek gehouden worden, ze zien altijd het beste in de ander. Ze zijn fantastisch gezelschap. Als je een vriend voor het leven hebt in een Varken, kun je echter ook nog wel eens merken dat ze je vriend zijn alleen maar zo lang zij je goedkeuren, en probeer nooit een Varken jouw mening op te leggen. Een Varken vraagt zelden om hulp en kan het ook niet goed. Hij spreekt niet veel, maar als hij plotseling besluit om in gesprek te gaan, stopt niemand hem meer.
 
Een Varken is intellectueel, en leest alles wat los en vast zit. Sommige mensen vinden Varkens nogal snobistisch. Ze hebben wel een sterk gevoel voor luxe, en kunnen dan extravagant worden. Ze leven dan heel sterk om de zintuigen te voeden. Manieren en goede smaak zijn namelijk heel belangrijk voor hen. Maar in feite zijn Varkens esthetisch. Ze hebben een uitstekende neus voor stijl. Ze hechten ook nogal wat waarde aan voeding, en zijn dol op chocola. Hij kan wel te veel eten, maar doet het wel met een verfijnde smaak. In relaties zijn Varkens sensitief, lief en naïef, romantisch en zorgzaam, en soms wat zelftoegeeflijk. ze zijn zeker het soort dat trouwt. Maar ze kunnen ook bezitterig en jaloers zijn.
 
relaties
Het beste kunnen ze overweg met de Geit, een van de meest gelukkige combinaties die er bestaan. Maar ook met de Draak is een relatie vaak een relatie voor het leven. Huwelijken tussen hen beiden duren eeuwig. Met de Rat kunnen ze ook fantastisch overweg, evenals met het konijn. Met het Paard zou het wel eens kunnen werken, en met de Aap ook: ze bewonderen elkaar. Vanwege het geduld van het Varken kan een relatie met een Haan ook nog wel werken. Met de Hond kan emotie en gevoel gedeeld worden. Met de Os: ach, wie weet. Een Varken is totaal anders dan een Tijger, maar het werkt wel. Met de Slang is het echt niks, het Varken kan de Slang nooit plezieren.
 
positief: eerlijk, nauwgezet, beschaafd, zinnelijk, ridderlijk.
negatief: mateloos, schranser, materialistisch, naïef, onbeheerst, agressief, vol onderdrukte woede, twijfelend, wraakzuchtig.
meer informatie
Met numerologie kan je nog gerichter je volledig spectrum doornemen. Vind meer gedetailleerde informatie over je geboortegetal of persoonlijkheidsgetal in verschillende stadia van je leven.

op zoek naar interessante lectuur

ontdek deze boeken

X

lees boeken

boeken

Ontdek boeken over gezonde voeding, mystiek, therapieën, opvoeden, etc.

bekijk overzicht