De coach in jezelf


Enige tijd geleden schreef ik over de meerwaarde van een coach, met uiteraard heftige reacties van coaches. Wat me dieper over het onderwerp deed denken, en dit me sterkte in de opvatting dat een coach eigenlijk niet nodig is om je levensweg te vinden. Want het gebeurt rond je, gratis, elke dag opnieuw. Ons gedrag wordt bepaald door hoe we in het leven staan, grotendeels aangevuld met onze reacties op het gedrag van de anderen.

In de overtuiging dat het gedrag van de ander een reflectie is van jezelf, zou het eigenlijk moeten volstaan om je eigen reactie op het gedrag van anderen te analyseren, met hierbij vooral aandacht voor jouw reactie. Strikt gezien kan je dit proces in drie stappen samenvatten.

1. Aanleiding
Het gedrag van de ander geeft je de aanleiding om een bepaald gevoel te ontwikkelen.

2. Oorzaak
De manier waarop je het gedrag van de ander en je eigen gevoel daarrond interpreteert, is de oorzaak van je keuze tot jouw gedrag.

3. Gevolg
De actie de je onderneemt komt er als gevolg van je interpretatie van het gedrag van de ander en je gevoel errond. Hierbij zijn er drie mogelijkheden:
   » confrontatie: je voelt de drang om te reageren op dat storende gedrag
   » vermijden: je wandelt weg van het storende gedrag
   » aanvaarden: je kijkt ernaar en doet rustig verder

Oorzaak en gevolg liggen in jouw handen, dus tweederde van je gedrag wordt bepaald vanuit jezelf. Jij kiest de twee belangrijkste componenten tussen aanleiding en verantwoordelijkheid voor de gevolgen van je acties.

Enkel de initiële vonk, de aanleiding, wordt veroorzaakt door je omgeving. Dus, als je zelf de verantwoordelijkheid draagt, kan je die ook aanpassen. Je oorzaak tot gedrag wordt deels bepaald door je opvoeding en de geldende waarden en normen, door de situaties en door de gevoelsband die je met de aanleiding hebt. Maar hoe dan ook, de gevolgen heb je zelf bepaald. En dus kan je die ook zelf aanpassen; daar heb je niemand voor nodig.

Met als conclusie: je creëert je eigen wereld, vanuit jezelf. Welke is dan de plaats van een coach?

zin in gezonde chocolade of snacks

sla je voorraad op bij Vandeca