Dromen en criteria


Ga voor je droomjob. Je vindt je droomauto hier. Waw, da's pas een droommeid. En we blijven dromen. Door de reclamewereld en de snel veranderende gewoontes en mogelijkheden wordt alles plots als bereikbaar voorgesteld. Je kan die droom bereiken, als je maar dit of dat doet.

Indirect begrijp ik hieronder dat je enkele externe kwaliteiten of meerwaardes nodig hebt om je doelstellingen te bereiken. Het behalen van de verwezenlijking wordt dus volledig aan externe criteria toegewezen. Vraag is natuurlijk wie die externe criteria opmaakt en aan wie ze toe te schrijven zijn. Wat bepaalt dat een externe factor jou dat succes zal geven? Is niet elke persoon verschillend, waardoor in se ook elke externe factor een andere invloed op elkeen zou hebben? Of bestaan er zodanige algemeen aanvaarde - en dus opgelegde- principes dat die de norm tot succes bepalen?

Je eigen gedrag bepaalt het behalen van je droomjob, je eigen mentaliteit zorgt voor die auto onder je achterste en je inzicht in jezelf en intrinsieke kwaliteiten overtuigt de dame die best bij je past om een babbeltje met je te slaan. Blijf realistisch in je dromen, ken jezelf, en laat ze afhangen van je eigen criteria. Jij bepaalt je dromen, en jij bepaalt hoe je die wilt verwezenlijken.

Jij bepaalt jezelf.

Een Ongewoon Gesprek Met God: mijn vragen en zijn antwoorden over het leven op aarde Neale Donald Walsch
Een Nieuw Gesprek Met God: mijn Vragen En Zijn Antwoorden Over Onze Maatschappij Neale Donald Walsch
Derde Gesprek Met God: zijn antwoorden op de grote vragen van de mensheid Neale Donald Walsch