ayurveda

Ayurveda gaat ervan uit dat wij opgebouwd zijn uit vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. Dit zijn de bouwstenen van alles wat er is: het heelal met zijn sterren en planeten, de aarde, de planten, de dieren en de mens zijn allemaal opgebouwd uit deze vijf elementen.

  • aarde: alles wat vast is, zoals onze botten
  • water: alles wat vloeibaar is, zoals ons bloed en lymfevocht
  • vuur: alles wat dingen kan omzetten zoals bij een verbranding (bvb spijsvertering)
  • lucht: alles wat gasachtig is zoals zuurstof en stikstof
  • ether: het element waar alle andere elementen in voorkomen

Het fundament van de Ayurveda zijn de drie psychofysiologische principes, die alle biologische processen beheersen: vata, pitta en kapha. Samen worden zij vaak tri-dosha’s ("dat wat verandert") genoemd.

  • ether en lucht worden bestuurd door de bio-energie vata
  • vuur en water worden bestuurd door de bio-energie pitta
  • aarde wordt bestuurd door de bio-energie kapha

De mens is in perfecte gezondheid als de drie doshas in evenwicht zijn, het spijsverteringsvuur en de eetlust goed werken, alle lichaamsweefsels en de uitscheidingsprocessen normaal functioneren, alle fysiologische processen in perfecte eenheid zijn, en de ziel, de zintuigen en de geest een staat van geluk en tevredenheid ervaren.

De zeven kernweefsels of lichaamsweefsels (dhatu’s) zijn bloedplasma (rasa), bloed (racta), spierweefsel (mamsa), vetweefsel (meda), botweefsel (asthi) en de beide voortplantingsorganen. Elke verstoring in het evenwicht tussen vata, pitta en kapha heeft direct invloed op de dhatu’s. De gezondheid van de dhatu’s kan in stand worden gehouden door zoveel mogelijk te doen om het evenwicht tussen vata, pitta en kapha te handhaven. Door rust, reinheid en regelmaat in je leven te brengen zorg je voor deze balans. Goede voeding en een gezonde leefstijl omdat wij zijn wat we eten, denken en doen.

Ayurveda is op zich geen geneeswijze. Het is een manier van leven, een manier om het leven te begrijpen en het is die manier van leven die genezing brengt. Gelukkig zijn betekent gezond zijn, en gezond zijn betekent één zijn en leven met innerlijke vrijheid, al dan niet met fysieke gebreken. Ayurveda gaat niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar over welzijn zowel op fysiek als emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.

Leven in harmonie met de natuur en jezelf houdt in dat je je lichaam energetisch en fysiek zuivert en dat je je voeding aanpast aan wie je bent. Goede voeding en een goed spijsverteringsproces worden in de Ayurveda beschouwd als één van de allerbelangrijkste fundamenten van onze gezondheid. Functioneert onze spijsvertering niet goed, dan worden ook ons lichaam, cellen, weefsels en de diepere transformatie-processen niet gevoed en kunnen er allerlei ziekten ontstaan.

Naast de inwendige verzorging door voeding is er ook de uitwendige aandacht onder de vorm van inoliën. Hier is de olie het medicijn. Een Ayurvedische massage is een specifieke therapeutische handeling en heeft dus in oorsprong niets met verwennerij te maken.

op zoek naar interessante lectuur

ontdek deze boeken

X

lees boeken

boeken

Ontdek boeken over gezonde voeding, mystiek, therapieën, opvoeden, etc.

bekijk overzicht