rechten en plichten als ouder

Als ouder heb je bepaalde rechten en verplichtingen tegenover je kind. Je mag dus niet zomaar alles in je eigen voordeel doen. Tot de meerderjarigheid van het kind zal je beslissingen maken die een invloed hebben op de gezondheid, opleiding, kledingstijl, woonplaats, zakgeld en noch zo veel meer. Onrechtstreeks bepaal je zo ook de vrienden van je kind en de verdere sociale ontplooiing. Opvoeden impliceert een gezond evenwicht tussen de handhaving van je rechten en plichten als ouder en kind.

Met dus de bijhorende plichten:

  • respecteer en aanvaard je kind in zijn eigenheid
  • ondersteun en onderhoudt je kind financieel
  • voorzie je kind in levensonderhoud, opvoeding en opleiding volgens je eigen middelen
  • beheer het geld van je kind
  • neem de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de fouten van je kinderen op jou
  • vertegenwoordig je kind bij het nemen van wettelijke beslissingen
  • houdt rekening met de mening van je kind

Deze plichten stoppen bij de meerderjarigheid van je kind of wanneer je kind de schoolbanken heeft verlaten, ook wanneer je als ouder gescheiden bent. Hoewel je als ouder altijd wel de morele verantwoordelijkheid zal blijven dragen. Uiteraard geef je als ouder je kind ook rechten:

  • naargelang de leeftijd heeft je kind het recht op eigen mening met inspraak bij persoonlijke beslissingen betreffende voeding, kledij, vrije tijd, opleiding en waarden en normen
  • het kind heeft naargelang de leeftijd recht op vrijheid van toezicht

Vertoont je kind tekenen van verslaving, lees dan deze pagina en neem contact op met je huisarts.

op zoek naar interessante lectuur

ontdek deze boeken

X

lees boeken

boeken

Ontdek boeken over gezonde voeding, mystiek, therapieën, opvoeden, etc.

bekijk overzicht