keuzes maken

Elke dag opnieuw moeten er keuzes gemaakt worden, zowel door de ouder als het kind. Als ouder heb je de plicht de beste keuzes voor je kind te maken, maar uiteraard moet het kind bij bepaalde beslissingen zelf leren welke keuze de beste is. Leren kiezen is belangrijk, om volgende redenen:

 • je kind leert angsten overwinnen
 • je kind leert op zichzelf te vertrouwen
 • je kind durft risico's te nemen
 • je kind stelt zich open voor nieuwe dingen
 • je kind durft fouten te maken en ervan te leren
 • je kind leert om te gaan met een bepaalde vrijheid

Bij het maken van een keuze zijn er drie manieren van aanpak. Ofwel kiest je kind snel, ofwel iets trager, ofwel maakt het liever helemaal geen keuze. Je kan dus drie types onderscheiden: de piekeraar, de duizendpoot en de struisvogel.

 • duizendpoot
  door zo enthousiast, impulsief en zelfverzekerd alles tegelijk te willen doen, denkt je kind niet na hoe dit te regelen valt ("ik wil ook nog dit en dat")
  hulp bij keuze: leren nadenken over keuzes, tijd nemen
 • piekeraar
  je kind kan geen keuzes maken door een te groot gevoel van verantwoordelijkheid en het teveel nadenken over de gevolgen van de keuze ("wat als")
  hulp bij keuze: relativeren, pro en contra, tijd nemen, emotioneel afstand nemen van de keuze
 • struisvogel
  je kind kan niet kiezen of stelt de keuze uit hopend dat het niet meer nodig zal zijn ("ik weet het niet"), deels gebaseerd op angst
  hulp bij keuze: stimuleren, motiveren, overzichtelijk houden, open vragen

Vertoont je kind tekenen van verslaving, lees dan deze pagina en neem contact op met je huisarts.

op zoek naar interessante lectuur

ontdek deze boeken

X

lees boeken

boeken

Ontdek boeken over gezonde voeding, mystiek, therapieën, opvoeden, etc.

bekijk overzicht